events

Banners

MAKE IT HAPPEN 2019 ST.319 National Audition

Cơ hội trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng ST.319 Entertainment LET’S BUILD OUR DREAM TOGETHER

THỜI GIAN:

- TP. HCM: 9h00 24/01/2021

- HANOI: 9h00 31/01/2021

ĐỊA ĐIỂM:

- TP.HCM: Nhà Văn Hóa Sinh Viên - 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3

- Hà Nội: Rạp Đại Nam - 89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng

#Live you dream# ST319# 2021NationalAudition
MAKE IT HAPPEN 2019 ST.319 National Audition
2019

Cơ hội trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng ST.319 Entertainment LET’S BUILD OUR DREAM TOGETHER

THỜI GIAN:

- TP. HCM: 9h00 24/01/2021

- HANOI: 9h00 31/01/2021

ĐỊA ĐIỂM:

- TP.HCM: Nhà Văn Hóa Sinh Viên - 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3

- Hà Nội: Rạp Đại Nam - 89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng

#Live you dream# ST319# 2021NationalAudition
Event
MAKE IT HAPPEN 2019 ST.319 National Audition
2019

Cơ hội trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng ST.319 Entertainment LET’S BUILD OUR DREAM TOGETHER

THỜI GIAN:

- TP. HCM: 9h00 24/01/2021

- HANOI: 9h00 31/01/2021

ĐỊA ĐIỂM:

- TP.HCM: Nhà Văn Hóa Sinh Viên - 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3

- Hà Nội: Rạp Đại Nam - 89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng

#Live you dream# ST319# 2021NationalAudition
Event